Z dumą przedstawiamy pierwszego Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu, dr n. med. Marka Jankowskiego.
Doktor medycyną estetyczną piersi zajmuje się zarówno naukowo jak i praktycznie. Z wykształcenia lekarz – specjalista dermatolog i biolog molekularny.
Wiedza z obu tych dziedzin pomaga mu w przywracaniu zdrowia i piękna skórze pacjentów.
Zawodowo związany z Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uczy dermatologii młodych lekarzy i pełni funkcję adiunkta kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał na podstawie pracy o nowoczesnej metodzie leczenia nowotworów – terapii genowej.

Jest redaktorem wykonawczym czasopisma Advances in Dermalogy.
Członek European Academy of Dermatology and Venereology, autor licznych publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach (Experimental Dermatology, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, International Journal of Dermatology).

Poza studiami na UMK odbył liczne naukowe i kliniczne staże zagraniczne, w tym na berlińskim uniwersytecie medycznym Charite, w Max-Planck-Institut fur Immunbiologie we Freiburgu, w laboratorium Centre National de la Recherche Scientifique w Tuluzie, na austriackim uniwersytecie medycznym w Grazu i w Oddziale Medycyny Tropikalnej egipskiego uniwersytetu w Tanta.

Specjalizuje się w leczeniu łuszczycy laserem ekscymerowym, zaś w zakresie medycyny estetycznej w laserowym liftingu piersi.

Dotychczas udzielił ok 19 000 konsultacji dermatologicznych. Przez 5 lat pracował również jako lekarz rodzinny i lekarz pierwszej pomocy, co bardzo pomogło w szerokim spojrzeniu na problemy zdrowotne.